TITÁNZINKOVÉ PLECHY - podkladové vrstvy

Titánzinková strešná krytina vyžaduje použitie pevnej podkladovej vrstvy – plné debnenie. Vzdialenosť medzi prvkami debnenia (dosky, drevovláknité dosky, OSB dosky, atď) nepresahuje 10 mm. Podklad musí spĺňať statické požiadavky a mal by byť navrhnutý v závislosti od veľkosti a typu záťaže. Pokrytie z titánzinkového plechu musí mať funkciu hydroizolácie a povrchovej úpravy. Debnenie musí byť stabilné, odolné, rovné, čisté a bez výstupkov, ktoré by mohli poškodiť plech, ako napr. klince, zaschnutá cementová malta, atď.

celoplošné drevené debnenie

Najlepší podklad pre titánzinkový plech sú rezané drevené dosky, ktorých pH sa pohybuje v rozmedzí 4,5 ÷ 7,0. Tomuto stavu najlepšie zodpovedá drevo ihličnatých stromov, ako sú jedľa, smrek alebo borovica alebo buk a topoľ. Pre kyslé pH sa nedoporučuje dub a červený céder. Hrúbka dosiek by mala byť v rozmedzí od 20 do 40 mm a šírka 80-140 milimetrov s dĺžkou v rozmedzí 2 až 6m. Dôležitým parametrom dreveného debnenia je vlhkosti použitých dosiek. V prípade použitia príliš vlhkého dreva (cez 20%), môže dôjsť k nepriaznivým  tlakom na krytinu, ktoré sú spôsobené deformáciami vysušujúceho sa dreva. Odporúča sa, aby rozdiel v hrúbke dosiek nebol väčšií ako 2 mm, pretože to môže spôsobiť viditeľné výstupky na krytine.

impregnácia podkladu

V súlade s platnými predpismi je nutná aplikácia protipožiarneho náteru a náterov zvyšujúcich odolnosť proti vplyvu škodcov, húb a plesní. Ochranné prostriedky na drevo obsahujú druhy chemických látok (soli kovov sú rozpustné vo vode), ktoré môžu spôsobiť koróziu plechu. Pri použití výrobkov, ktoré obsahujú agresívne chemické látky, sa preto doporučuje použitie štrukturovanej rohože.

titanzinkový plech

Veľkoformátové debniace dosky, ako napr. OSB alebo preglejka rôznych druhov, vždy vyžadujú použitie štrukturovanej rohože pod titánzinkovú krytinu. Hrúbky debniacich dosiek sa pohybujú v rozmedzí 16 až 22 mm, v závislosti od rozostupu a dimenzíí krokiev a predpokladaného zaťaženia. Návrh a dimenzie debnenia posúdi projektant – statik.
Použitie titánzinku priamo na betón je neprijateľné. V takom prípade je nevyhnutmé použitie štrukturovanej rohože priamo pod plech. Spojenie titánzinkového plechu so sadrou je prísne zakázané aj pri použití štrukturovanej rohože. Čerstvá omietka (vápno a cement) má na plech vysoko korózny účinok vďaka svojej vysoko zásaditej povahe. Preto je dôležité aby akákoľvek práca s titanzinkom začala až po ukončení omietok. Zamedzí sa tak vzniku škvŕn. Mali by ste sa tiež uistiť, že po dokončení omietky sú z podkladu odstránené všetky zvyšky stavebných hmôt napr. zasušenej malty a pod.

sklon strechy

Minimálny sklon strechy pre použitie strešnej krytiny z titanzinkového plechu je  3° (5%). V závislosti od sklonu strechy, rozdeľujeme aplikáciu strešnej krytiny do nasledujúcich skupín:

- sklon od 3°(~5%) do 7°(~12%) - vždy použiť štrukturálnu rohož s paropriepustnou fóliou a tesniace pásky na utesnenie dvojitej stojatej drážky
- sklon od 7°(~ 12%) do 15°(~27%) -  vždy použiť štrukturálnu rohož s paropriepustnou fóliou
- sklon strechy od 15 ° (~ 27%) - použitie štrukturovanej rohože v závislosti od typu podkladu

podkladová štrukturovaná rohož

Na eliminovanie nerovností povrchu debnenia je vhodné použiť štrukturovanú rohož, ktorej súčasťou je aj paropriepustná fólia. Separačná vrstva, ktorú tvorí štrukturovaná rohož plní aj ďalšie funkcie, a to mikroventiláciu strešnej krytiny a poistnú hydroizoláciu.

Existujú dva typy rohoží: s integrovanou drenážnou vrstvou vo forme paropriepustnej fólie alebo bez nej. Hlavná vrstva rohože je tvorená priestorovými nopami rôznej hustoty vlákien (v závislosti od výrobcu), vyrobené z polypropylénu alebo polyamidu. Paropriepustná fólia je vysoko difúzne otvorená v jednom smere. Fólia musí byť zároveň kontaktná – použiteľná pre priamy kontakt s dreveným debnením. Štrukturovaná rohož musí spĺňať nasledovné podmienky:

- nenasiakavosť, neakumuluje vlhkosť
- priestorová štruktúra s výškou min. 5 mm
- teplotná odolnosť -30 až 100 ° C

Hlavnou úlohou oddelenia vrstiev vo forme štrukturovanej rohože je odvetranie spodnej strany plechu - mikroventilácia. Okrem toho, zabezpečuje štrukturovaná rohož ochranu proti nasledujúcim faktorom:

- vplyv impregnačných náterov na debnenie
- hluk spôsobený dažďom
- abrazívne účinky náterov
- alkalické interakcie (napr. zvyšky cementu)

Je neprípustné používať ako podkladovú vrstvu bezprostredne pod titánzinkový plech materiál, ktorý je nasiakavý a akumuluje vlhkosť, ako napríklad plsti, netkané textílie a podobne. Použitie takýchto materiálov má za následok dlhodobé hromadenie vlhkosti pod plechom.


 

© 2020 INPRO. All rights reserved. Created by INPRO