TITÁNZINKOVÝ PLECH ZM SILESIA - zloženie a vlastnosti

Titánzinok sa vyrába zo zinku Z1 SHG, v súlade s EN 1179, obsahujúci min. 99,995% Zn, ku ktorému jepridaný titán v množstve 0,06 - 0,2%, meď 0,08 až 1,0% a hliník 0.015%. Pás je odlievaný tiahlou metódou, valcovaný a delený na plechy alebo tabule. Zvitky a tabule spĺňajú požiadavky normy EN 988.

titanzinkový plech

parametre titánzinkového plechu SILESIA v súlade s normou EN 988

parameter požiadavka normy EN 988 parameter titánzinku SILESIA
chmické zloženie priemer prvku - mm rozvinutá šírka - mm
zinok (Zn) 99,995% 99,995%
meď (Cu) 0,08-1,0% 0,08-0,2%
titán (Ti) 0,06-0,2% 0,06-0,1%
hliník (Al) < 0,015% < 0,015%
rozmerové tolerancie štandartných výrobkov rozmerové tolerancie štandartných výrobkov rozmerové tolerancie štandartných výrobkov
hrúbka (zvitky a tabule) +0,03mm +0,00/-0,03mm
šírka (zvitky a tabule) +2,0/-0,0mm +1,0/-0,0mm
dĺžka +10,0/-0,0mm +3,0/-0,0mm
priamosť < 1,5mm/m < 1,5mm/m
plochosť < 2,0mm < 2,0mm
mechanické vlastnosti mechanické vlastnosti mechanické vlastnosti
medza klzu > 100 N/MN9 100-150 N/MO9
pevnosť v ťahu > 150 N/MN10 150-180 N/MO10
skúška ohybu bez stôp na zhybe bez stôp na zhybe
skúška ohybu pri teplote 4° C žiadne požiadavky bez stôp na zhybe
predĺženie pri roztrhnutí < 35% <40%
predĺženie trvalé < 0,1% < 0,1%
fyzikálne vlastnosti fyzikálne vlastnosti fyzikálne vlastnosti
hustota 7,2 g/N11 7,2 g/N11
teplota tavenia 420o C 420o C
teplota rekrystalizacie > 320o C > 320o C
koeficient tepelnej rozťažnosti 0,022 mm/(m*K) 0,022 mm/(m*K)

 

© 2020 INPRO. All rights reserved. Created by INPRO