Predmetom činnosti spoločnosti INPRO s.r.o. Prievidza je dovoz a predaj titánzinkových plechov,  materiálov a výrobkov pre strechy a fasády, fasádnych systémov a keramických obkladov a dlažieb, vrátane kompletného sortimentu príslušenstva a doplnkových materiálov.
Súčasťou predaja všetkých stavebných materiálov je komplexné bezplatné technické poradenstvo so zreteľom na vhodnosť použitia doplnkových materiálov.

Samozrejmosťou je vypracovanie špecifikácie materiálov a kalkulácie ceny. V prípade záujmu zákazníka spracujeme v spolupráci s vlastným projektovým ateliérom kompletnú projektovú dokumentáciu stavby, alebo časti stavebného objektu špecifikovanej zákazníkom.

V spolupráci s vybranými montážnymi firmami zabezpečujeme kompletnú montáž nami vybraných výrobkov.
Na požiadanie zabezpečíme dopravu tovaru na celom území SR.


© 2021 INPRO. All rights reserved. Created by INPRO