TITÁNZINKOVÝ PLECH - školenie klampiarov

Titánzinok je moderný materiál, ktorý sa vo forme zvitkového alebo tabuľového plechu používa na pokrytie striech a fasád s dôrazom na vysokú kvalitu a estetiku výsledného diela. Veľmi dôležité je preto zabezpečiť montáž titánzinkového plechu prostredníctvom profesionálnej klampiarskej firmy, ktorá titánzinok dôkladne pozná.

V súčinnosti s výrobcom titánzinkových plechov SILESIA organizujeme profesionálne klampiarske školenia jednak pre dodávateľov, ktorí už majú nejaké odborné skúsenosti v oblasti klampiarskych prác, ale aj pre tých, ktorí by chceli začať vyrábať strešné krytiny klampiarskou technológiou. Cieľom každého remeselníka by mala byť spokojnosť zákazníka. To je možné dosiahnuť starostlivým vykonaním všetkých, dokonca aj tých najmenších detailov, ktoré umocnia vysokú estetiku výsledného diela. Školenia realizované spoločnosťou ZM SILESIA sú zamerané na neustále doplňovanie poznatkov a získavanie nových zručností remeselníkov v kontakte s titánzinkovým plechom. Vysoký dôraz je kladený hlavne na prvotriedne prevedenie detailov.

Školenia sú vykonávané skúsenými inštruktormi s dlhoročnou praxou s titánzinkovým  plechom. Trvanie tréningu je 3 dni po 8 hodinách. V prípade ak máte záujem o absolvovanie školenia, neváhajte kontaktovať pracovníkov INPRO  spol. s r.o. v Prievidzi.

školenie klampiarov vo výrobnom závode ZM SILESIA


 

© 2020 INPRO. All rights reserved. Created by INPRO